Kort historik om  
  järnvägen på Öland  

 

 

  1896 Samtal om behovet av en järnväg på Öland  
       
    Spårvidd 891 mm, Längd 151 km  
       
  1901 Bildas Borgholm - Böda Järnvägsaktiebolag (BBJ)  
       
  11/12 - 1903 Koncession för bandelen Köping - Böda  
       
  21/8 - 1905 Körde det första tåget på Öland, det gick mellan stationen och hamnen i Borgholm  
       
  1/12 - 1906 Öppnas Borgholm - Böda järnväg, 55 km  
       
  1907 Bildas Södra Ölands Järnvägsaktiebolag (SÖJ)  
       
  28/5 - 1907 Koncession för Södra Ölands Järnväg  
       
  24/11 - 1909 Öppnas bandelen Borgholm - Färjestaden, 44 km  
       
  1/2 - 1910 Öppnas bandelen Färjestaden - Ottenby, 52 km  
       
  1/1 - 1928 Borgholm - Böda Järnväg och Södra Ölands Järnväg slås ihop och bildar Ölands Järnvägsaktiebolag  
       
  1/7 - 1947 SJ tar över driften på Ölands Järnvägar och nu kallas järnvägen för "Bandelen Böda - Ottenby"  
       
  1/10 - 1961 Slutet för järnvägen på Öland  
       
  1961 - 1962 Järnvägen rivs upp