Ölands Järnväg

 

 

 
 

Hur blir jag medlem i föreningen Ölands Järnväg,
vad gör ni, och vad kan jag göra?

 
 

 

 
 

Som medlem i Ölands Järnväg bidrar du till föreningens arbete med att återuppbygga intresset och historien om järnvägen som gick från Böda i norr till Ottenby i söder.

 
     
 

Du stöder också arbetet med att återskapa en liten del av historien för att kunna visa  hur det en gång var.

 
     
 

Ditt medlemskap och stöd betyder mycket oavsett om du vill delta aktivt i vårt arbete eller enbart vara med som stödjande medlem.

 
     
 

Som aktiv i föreningen kommer du att träffa andra människor med samma entusiasm och intresse, en rolig och meningsfull fritid.

 
     
 

Du får vårt medlemsblad ”Järnvägaren” 4 gånger/år.

 
     
 

Medlemsavgiften per år är 150 kr för enskild medlem och 200 kr för familj.
(Betalningsuppgifter, se nedan).

 
     
 

Vår hemsida är: www.olandsjarnvag.org, vi finns också på Facebook under Ölands Järnväg.

 
     
 

E-post till oss är: info@olandsjarnvag.org

 
     
 

Vill du prata med någon i styrelsen så hör gärna av dig till:

 
     
 

Fredrik Anderson, ordförande,  076-1276415
Laila Ihregren, vice ordförande,  0470-26260
Henrik Rydberg, sekreterare, 
073-8459155
Christer Ihregren, kassör,  073-3190040
Leif Rydberg, ledamot,
072-5307886

 
 

 

 
 

Medlemsavgiften på 150 kr för enskild medlem eller 200 kr för familj betalar du till bankgiro 788-4182 eller via swish till nr 0733190040.

OBS: Glöm inte att uppge namn, telefonnummer och mailadress.

 
     
 

Välkommen.