Status
Torngård station
 
     
  Höjd över havet: 11,0 m
Avstånd från Färjestaden: 43,9 km
Littra: Tgå
Lat N 56,20 Long Ö 16,30
 
     
  1 9 2 1  
  Södra Ölands Järnväg  
  Egare: Södra Ölands Järnvägs a. b.
VD: Godsägare Herman Janzon, Kastlösa
TC: C. Svensson, Mörbylånga
Längd: 95 ,9 km Spv 0,981 Rlsv 17,2 o 15 MinR 300 Maxhast 35 Maxlutn 16 Lokomotiv 4 Psv 9 Gsv 108
 
     
  Gräsgårds skn - Socken  
 

P - Poststation är förenad med järnvägsstationen

 
 

FsP 15 - Frilastspår, längd (siffra = antal vagnar)

 
 

Lk 2 - Lastkaj, längd (siffra = antal vagnar)

 
 

B 1 - Belysningssystem *) **)

 
     
 
1 9 4 9
Status Håll- och lastplats
Anlagd 1909
Personal 1 Platsvakt
Omfattning 1949 1 407 försålda biljetter, 6 150 godsexpeditioner.
Torngård 1949 Ca 300 invånare, Gräsgårds församling. Samhället har två droskbilar, två speceri- och diverseaffärer, mejeri och två mekaniska verkstäder. Huvudnäring jordbruk och fiske.
Skola Folkskolan ligger ca 4 km från hållplatsen.
Sevärdheter Gamla borgen i Träby
Busslinjer  
Övrigt  
   
Anställda: Björkman, Lilly, Siri, Viola, Platsvakt, född 1916 (33 år)
 
     
  1 9 5 2  
  Bandelen Böda - Ottenby (Spårvidd 0,891 m)  
 

Torngård - håll- och lastplats som icke äro självständiga i expedieringshänseende.

 
 

hlp - Håll- och lastplats

 
 

- Järnvägsanstalten är förenad post- och järnvägsanstalt.